Brann

Haba Sikkerhet AS er en totalleverandør av brannvernmateriell. Vi er importør av egne håndslokkere under merkenavnet MUTNOS, og har et bredt utvalg av håndslokkere, mobile traller og egne offshoremodeller som er produsert i rustfritt materiale.

Slanger – Kuplinger – Diverse skap for brannutstyr – Grenrør-Stendere – Røykdykkerutstyr – Pusteluft – Symbolskilt – Serviceverktøy for brannslokkere/brannslanger – Branntepper – Røykvarslere – Brannslangeskap –Strålerør.

Se ytterlig info under produkter.

Vi har lager og fullt utstyrt serviceverksted for alle arbeidsoppgaver.

Vi leverer utstyr og tjenester til industri, shipping, kommuner, brannvesen, Forsvaret og det private marked.

Vi utfører serviceoppdrag ute hos våre kunder og inne på eget verksted.

Alle våre Servicemedarbeidere på brannavdelingen innehar kompetansebevis kategori Grønn ihh til Rådet for vedlikehold av Brannslokkemateriell. Haba Sikkerhet as har høy kompetanse og vil til enhver tid kunne levere de tjenester som våre kunder etterspør – service, vedlikehold, ny montering, levering av varer og utstyr, samt generell informasjon.

Vi er medlem av Brannteknisk Forening.

Vi arrangerer brannøvelser for bedrifter:

  • Evakueringsøvelser med og uten røyk
  • Brannslokkeopplæring med teoridel

Kurs Kategori Grønn
Vedlikehold av Håndslokkere/Brannslanger ihh til NS 3910 & NS EN 671-3. Haba Sikkerhet as er godkjent  kursarrangør for Kurs kategori Grønn  vedlikehold av: Handslokkere & Brannslanger.

Kurset har en varighet på 32 timer. Ta kontakt for mer info om tid og sted.

Harald N Sontum

Salgs & Produktansvarlig Brannvern
400 20 001
Send e-post >>>

Leverandør av maritimt redningsutstyr, brannservice og personlig verneutstyr